Phiếu cuối tuần môn Toán lớp 2, chân trời sáng tạo.

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:  
A. 81B. 90C. 70D. 79
Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5. 
A. 5B. 60C. 50D. 10
Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 51B. 50C. 49D. 67
Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:  
A. 205B. 52C. 25D. 502
Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 
A. 99B. 10C. 98D. 10
Câu 6. Trong phép tính33 + 55 = 88. Số 88 được gọi là: 
A. số hạngB. số trừC. tổngD. hiệu
Câu 7. Trong phép tính 13 = 11 + 2. Số 11 được gọi là: 
A. số hạngB. số trừC. tổngD. hiệu
Câu 8. Số?   
  • Em ước lượng khoảng …. ngôi sao.
  • Em đếm được tất cả … ngôi sao.
Phieu-cuoi-tuan-mon-toan-CTST

Leave a Comment