File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 4.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4

Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 1: Số

+9999999
5329784
 14      

Bài 2: Tính

9+3=9+3+4=
9+7=8+4+5=
9+9=102+8=

Bài 3 : Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

9  + 5                          12

9 + 2                          15

8  + 4                           14

8  + 7                         16

7  + 9                         11

Tuan-4

Leave a Comment