File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 2.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2:

Số hạng – tổng

Bài 1: Số

Số hạng61640322220
Số hạng4330415450
Tổng      

Bài2: Đặt tính rồi tính

35 + 24            6 + 43            72 + 15          84  + 11

 
Bài 3: Từ các số hạng, lập các phép cộng thích hợp
Tuan-2

Leave a Comment