File mềm môn Tiếng Việt lớp 1 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Tiếng Việt 1 được biên soạn dành riêng cho các em. Các em sẽ được đọc, viết, nói và nghe về những điều mới mẻ mà gần gũi, được quan sát những tranh ảnh hấp dẫn, sinh động để nhận biết, trao đổi về những gì mình quan sát được. Các em sẽ nhận thấy chính mình và cuộc sống xung quanh các em trong từng trang sách.

File mềm môn Tiếng Việt lớp 1 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Các em sẽ được gặp hai bạn Hà và Nam là nhân vật chính của nhiều sự việc, câu chuyện trong sách. Bạn Hà, bạn Nam và nhiều nhân vật thú vị khác sẽ cùng các em đến trường trong suốt năm học đầu tiên này.

Leave a Comment