Thông Tin Bản Quyền

Giới thiệu về quản quyền trên website Filemem.com


Toàn bộ file mềm có trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả, Filemem.com khuyến khích các bạn nếu có khả năng hãy mua sách để ủng hộ tác giả, hoặc trả phí những file đã được tác giả soạn ra.
Chúng tôi là một trang web phi lợi nhuận, được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay hoặc những file mẫu văn bản, được nhiều người tạo ra, để các bạn đọc và sử dụng làm tư liệu, không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong việc soạn các bản mềm dùng học tập hoặc làm trong công việc. Các file mềm được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet (Facebook, google , e-thuvien , tve-4u, tinhte, …. ) và các dự án của cộng đồng về tạo file mẫu. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng, và không bán những file mềm này, toàn bộ file mềm có trên web đều được chia sẻ miễn phí.
Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay sử dụng file mềm từ filemem.com hãy trích dẫn từ tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các File mềm mà chúng tôi đã cung cấp trên website này.

Trách nhiệm liên quan đến bản quyền.


Bản quyền: “Trang Filemem.Com không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan ngay lập tức.”

English Copyright


Copyright Disclaimer:”The site Filemem.Com does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately. “