Quy định giữa các bên

Các bên cần thực hiện các điều khoản sau.

Bên A (Công Ty TNHH AdZone) Thiết kế  website.

  1. Thực hiện thiết kết web theo gói mà Bên B đã chọn và gửi theo theo mục liên hệ của trang web freewebs.vn
  2. Bên A sẽ thực hiện và bàn giao cho bên B trong vòng 15 ngày  kể từ ngày xác nhận của bên B bằng email là đã đồng ý để bên A thực hiện thiết kế website.
  3. Bên A viết phiếu thu có dấu cho bên B khi thu tiền.
  4. Bên A sẽ hỗ trợ quản trị Hosting của khách hàng.
  5. Trong quá trình thiết kế nếu có phát sinh Bên A sẽ thông báo bằng email cho Bên B.

Bên B (Khách hàng) cần thiết kế  website.

  1. Nội dung trên website của phải phù hợp với luật pháp Việt Nam.
  2. Bên B phải tự quản trị và cập nhập thông tin trên website.
  3. Bên B Cung cấp đủ thông tin do bên A yêu cầu (lô go, hình ảnh, địa chỉ … )
  4. Bên B muốn thay đổi hoặc cài đặt thêm các module thì bên B phải chịu mực phí do bên A quy định. đối với gói miễn phí và chuyên nghiệp.
  5. Bên B phải thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng.

Công Ty TNHH AdZone

 

Leave a Comment