File mềm sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2 ( Chân trời sáng tạo) cho lớp 1.

Cuốn sách này giúp cho học sinh có thể nhận biết được những vần âm, nhằm củng cố lại kiến thức về vần và học thuộc lòng. Ngoài ra còn có nhiều ví dụ văn bản văn xuôi, giúp cho các bạn học sinh thực hành và rèn luyện khả năng viết câu, nghe viết chính tả.

Nội dung của cuốn sách sẽ được chia thành 17 chủ đề khác nhau.

  • Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
  • Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha
  • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến

Leave a Comment