File mềm sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1 ( Phát triển kỹ năng) cho lớp 1.

Chủ biên: PGS.TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Tác giả: PGS.TS. ĐẶNG THỊ LANH – PGS.TS.TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG – TS. TRỊNH CAM LY – ThS.NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG – NGUYỄN LÊ HẰNG

Các em học sinh thân mến!

Cuốn sách Tiếng Việt 1 tập một có mục đích chính là giúp các em học đọc và học viết. Khi học đọc và viết, các em đồng thời được biết nhiều câu chuyện thú vị, nhiều bài thơ hay.

Sách còn giúp các em biết cách học cùng bạn, trao đổi ý kiến với thầy cô, bạn bè, biết cách nói những lời hay ý đẹp.

Sách có 18 bài học, gồm những bài học mới và những bài ôn tập. Mỗi bài đều có hình ảnh giúp các em hiểu bài tốt hơn và hứng thú học tập hơn.

Để sách có thể dành cho các bạn lớp sau dùng được, các em không viết vào sách.

Chúc các em học môn Tiếng Việt thật vui và thật giỏi!

Leave a Comment