File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 3

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3

Ôn tập phép cộng phép trừ ( Không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1: Tính nhẩm

20+30=….9040=….
50+10=….10010=….
70+20=10090=

Bài2: Đặt tính rồi tính

45 + 54               36 + 43             72 – 11                  84  – 31

Bài 3:Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả

Tuan-3

Leave a Comment