File mềm Sách Giáo Khoa môn Toán Lớp 1- Cánh diều vàng

Cuốn Sách giáo khoa toán 1 (Cánh diều) được thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, bao gồm
4 chủ đề: Các số đến 10;

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10;Các số trong phạm vi 100;

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi Mỗi chủ đề bắt đầu bằng một tranh vẽ mô tả một tình huống hướng đến những kiến thức trọng tâm được đề cập trong chủ đề. Mỗi chủ đề được phân chia thành các bài học.

Mỗi bài học gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập hoặc hoạt động được sắp xếp theo tiến trình từ dễ đến khó, hướng đến việc khám phá, phát hiện, thực hành, vận dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn và phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.

Cuối mỗi chủ đề học sinh được dành thời gian tham gia hoạt động thực hành và trải nghiệm thông qua bài “Em vui học Toán”.

sach-giao-khoa-toan-lop-1-Canh-dieu-vang

Leave a Comment