File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 1.

Tuần 1 lớp 2 sẽ ôn tập cho các bạn từ 1-100 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin hữu ich nhất, các bạn có thể được minh hoạ bằng các hình ảnh gần gũi với đời sống trong khi các bạn vẫn nắm bắt được số học.

Tuan-1

Leave a Comment