File mềm Tiếng việt lớp 1 (tập 2) – Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

File mềm Tiếng việt lớp 1 (tập 1) – Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bộ sách giáo khoa Tiếng việt 1 tập 1,2 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành tiếp thu thành quả biên soạn SGK dạy học ngôn ngữ của nhiều nước tiên tiến, kế thừa kinh nghiệm biên soạn SGK dạy tiếng Việt ở Việt Nam qua nhiều giai đoạn với mong muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học tiếng

Tieng-Viet-1-Tap-hai-vi-su-binh-dang-va-dan-chu-trong-giao-duc

Leave a Comment