Phiếu cuối tuần lớp 2 môn toán của nhà sách cánh diều vàng.

Với việc tổng hợp kiến thức trong tuần giúp các bạn học sinh vừa luyện tập cuối tuần và học lại kiến thức trong tuần đã học, qua đó giúp các con phát triển kiến thức hoàn thiện hơn rất nhiều.

Leave a Comment