Tất cả các phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán từ tuần 1 đến tuần 18.

Phiếu bài tập cuối tuần giúp các con cuối tuần nắm lại kiến thức trong tuần, để chuẩn bị cho tuần tiếp theo, trong hai ngày nghỉ các con sẽ làm trên phiếu này, các phiếu này được các giáo viên thiết kế nhắm giúp các con nắm bắt kiến thức một cách đơn giản và dễ hiểu, mỗi phiếu là một cách trình bày giúp các con hứng khởi trong làm bài tập, các hình ảnh minh hoạ chi tiết trong đời sống các học sinh hằng ngày thường thấy.

Rất nhièu người làm các nghề nghiệp khác nhau, nhưng con cái là điều các bạn ưu tiên nhất, như những người làm nghề dịch vụ tăng review google maps, hay là in nhanh cùng với nối mi đẹp, cũng cần in các phiếu này cho các con

Các bạn vui lòng tải file winra để giải nèn file các bạn nhé

Leave a Comment