File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 17.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 1: Tính nhẩm

116=….9+5=….
129=….7+9=….
135=66+8=

Bài 2:  Số ?

Số hạng696362
Số hạng847899
Tổng      
Số bị trừ161417181315
Số trừ959967
Hiệu      

Bài 3: Tính

51 – 2738 + 25100 – 3776 + 24100 – 843 + 17

Bài 4: Số ?

9        + 7              – 8              + 9

Bài giải:

Text Box: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………..

 

Bài 6: Bình cân nặng 17 kg, An nhẹ hơn Bình 9 kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Bài giải:

Text Box: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Tuan-17

Leave a Comment