File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 8.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8

Luyện tập chung

Bài 1: Tính nhẩm

116=….145=….
129=….154=….
137=168=

Bài 2: Số ?

Số hạng696362
Số hạng847899
Tổng      
Số bị trừ161417181315
Số trừ959967
Hiệu      

Bài 3: Trên giá có 8 quyển vở và 9 quyển sách. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

Text Box: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Bài giải:

Bài 4: Số ?

9        + 7              – 8              + 9

Lớp 2….-

Tuan-8

Leave a Comment