File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 6.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6:

Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Tính 11 – 7

Cách 1:

  • tách 11 = 10 + 1
  • Lấy 10 – 7 = 3
  • 3 + 1 = 4
  • Vậy 11 – 7 = 4

Tính 11 – 7

Cách 2:

  • tách 7 = 1 + 6
  • 11 – 7   = 11 – 1 – 6

=     10 – 6

=         4

Bài 1: Tính nhẩm

11       –         7 = ?

1            10

11       –       7  = ?

1            6

116=….115=….
119=….114=….
117=118=

Bài 2: Số ?

Số bị trừ111111111111
Số trừ234567
Hiệu      

Bài 3: Nối ?

11- 9                11- 6

11- 7

11- 5

4                    2                     6                  5

Lớp 2….- Trường tiểu học ……………

Tuan-6

Leave a Comment