File mềm, phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn toán tuần 15.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15

Ngày – giờ, giờ – phút

Bài 1: Số

1 ngày   = …… giờ                                   1 giờ =……… phút

Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng giờ:

9 giờ 30 phút

10 giờ 15 phút                 5 giờ 30 phút

Bài 3: Nối

8 : 15

11 : 00

2 : 30

9 : 30

Bài 3: Vẽ thêm kim ngắn và kim dài để đồng hồ chỉ đúng hoạt động của bạn Mai:

12

1D

Mai ăn tối lúc 6 giờ 30 phút

Bài 4: Số?

Việt đến vườn thú lúc …giờ… Phút
Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút

Mai tan học lúc 4 giờ

Việt và Lan đến thăm chú voi
Lúc…giờ…phút

Việt và các bạn đến tham con hổ   Việt và các bạn giải lao lúc

Tuan-15

Leave a Comment