Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán toàn bộ các tuần trong học kỳ 1.

TOÁN – TUẦN 1

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:  
A.81B. 90C. 70D. 79
Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5. 
A.5B. 60C. 50D. 10

Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 51B. 50C. 49D. 67
Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:  
A. 205B. 52C. 25D. 502
Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 
A. 99B. 10C. 98D. 10
Câu 6. Từ ba số 4, 1, 9 lập được bao nhiêu số có hai chữ số: 
A. 6B. 7C. 8D. 9
Câu 7. Số tám mươi tư viết là:  
A. 84B. 804C. 48D. 408

Câu 8. Tô màu đỏ vào bông hoa chứa số lớn nhất, màu vàng vào bông hoa chứa số bé nhất.

75                                              42                                             80                                69

===========================================================================================

=============================================================================================

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Số gồmĐọc sốViết sốPhân tích số
    
8 chục và 5 đơn vịTám mươi lăm8585=80+5
4 chục và 3 đơn vị……………………………….……….……………….
…………………..Bảy mươi mốt……….……………….
………………….……………………………….55……………….
    

Bài 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. Số bé nhất có một chữ số là 1.
  • Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11.
  • Số lớn nhất có hai chữ số là 90.
  • Từ 0 đến 9 có 9 số tự nhiên.

*

*

*

*

Bai-tap-toan-lop-2-cuoi-tuan-hoc-ky-I

Leave a Comment