Phiếu cuối tuần môn Toán lớp 2 cả năm, các đề thi học kỳ cuối năm, có lời giải.

PHIẾU CUỐI TUẦN 1 – MÔN TOÁN  

 

Họ và tên:………………………………..Lớp…………

 

            Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Số bé nhất có một chữ số là:

A. 0                       B. 1                        C. 9                        D. 10

b. Số 25 đọc là:

          A. Hai năm                                B. Hai lăm            

C. Hai mươi năm                       D. Hai mươi lăm

1dm  

c. Hãy chọn đáp án đúng nhất:        

          Độ dài đoạn thẳng CD ………….. 1dm.

  Bài 2: Đặt tính rồi tính:

56 + 12        25 + 54        8 + 71          33 + 56        51 + 7

 Bài 3: Điền dấu (>;<;=) vào chỗ chấm:

          38 … 42                71 … 69                60 + 5 … 65

          76 … 67                82 … 83                1dm + 2dm … 20cm + 10cm

http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg Bài 4: Giải toán: Lớp 2A năm nay có 22 bạn nữ và 25 bạn nam. Hỏi lớp 2A có        tất cả bao nhiêu bạn?

Rounded Rectangle: Tóm tắt
………………………………………….………………………...…………………………………

Rounded Rectangle: Bài giải
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 50 + 30 + 10 = …                                      40 + 20 + 10 = …

    50 + 40 = …                                              40 + 30 = …

Em có nhận xét gì về kết quả của 2 dòng không nhỉ?

……………………………………………………………………………………

b. 1dm = … cm                          10cm = … dm                 16dm + 22 dm = … dm

http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg    5dm = … cm                          30 cm = … dm                38dm – 11 dm = … dm

Bài 5:   Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Bài 6: Vui Vui: Bên dưới là một tranh ghép hình chú mèo bị thiếu mất một             mảnh ghép. Hỏi trong những mảnh ghép phía dưới, mảnh ghép nào chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh chú mèo?

Phieu-cuoi-tuan-mon-toan-lop2-de-thi-hoc-ky2

Leave a Comment