File mềm: Những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin.

Các chữ viết tắt
Lời nói đầu
Giới thiệu nhóm tác giả
Tổng quan về ngành CNTT Việt Nam
Xu hướng tuyển dụng và triển vọng ngành CNTT
Việt Nam
Mô tả các nhóm nghề nghiệp ngành CNTT ở Việt Nam
A. Lĩnh vực phát triển phần mềm
• Lập trình viên – Kỹ sư phát triển phần mềm
• Kỹ sư thiết kế phần mềm
• Kiến trúc sư phần mềm
• Kỹ sư kiểm thử phần mềm
• Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
• Kỹ sư cầu nối
• Quản lý dự án
B. Lĩnh vực mạng và an toàn thông tin mạng
• Kỹ sư quản trị mạng
• Kỹ sư an toàn thông tin
• Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật
• Quản lý công nghệ thông tin
C. Lĩnh vực đa phương tiện
• Chuyên viên thiết kế đồ họa
• Chuyên viên truyền thông đa phương tiện
D. Lĩnh vực khác
• Kỹ sư thiết kế vi mạch
• Chuyên viên quản trị Website
• Kỹ sư hệ thống thông tin
• Chuyên viên nghiên cứu phát triển
• Giảng viên chuyên ngành CNTT
• Chuyên viên tư vấn CNTT
• Chuyên viên kinh doanh kỹ thuật
• Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
E. Các lĩnh vực công nghệ mới
• SMAC
• AI – Trí tuệ nhân tạo
• IoT – Internet of Things
• Blockchain
Một số câu hỏi thường gặp
Thông tin một số trường đào tạo CNTT

Leave a Comment