File mềm Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 1 – Cánh diều vàng

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 (thuộc bộ sách CÁNH DIỀU) được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thống nhất về tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”.
Nội dung sách đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1, được thiết kế theo 3 mạch nội dung hoạt động: Hoạt động hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt động hướng đến tự nhiên. Nội dung bao gồ m 9 chủ đề: Trường tiểu học; Em là ai?; Thầy cô của em; Biết ơn; Mùa xuân của em; Quê hương em; Chia sẻ và hợp tác; Gia đình em; Bác Hồ kính yêu.
Sách được thiết kế nhiều hình ảnh với các dạng hoạt động trải nghiệm khác nhau trong từng chủ đề, đó là: hoạt động trải nghiệm thường xuyên và hoạt động trải nghiệm hằng tuần nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực chung và các năng lực đặc thù, phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động trải nghiệm.
Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 do các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín và kinh nghiệm trong giáo dục tiểu học biên soạn. Tổng Chủ biên là PGS. TS Nguyễn Dục Quang.

Hoat-dong-trai-nghiem-canh-dieu-vang

Leave a Comment