File mềm bản sao kê của Thuỷ Tiên về số tiền từ thiện 177 tỷ.

File này được bố trí theo hình thức sau:

Mình khuyến khích các bạn nên search theo 03 loại từ khóa sau: (lệnh Ctrl F -> nhập từ khóa -> chọn Find)

  • Số tài khoản;
  • Họ tên; (không dấu)
  • Nội dung chuyển khoản; (không dấu)

Khi đã search 03 từ khóa trên vẫn chưa ra thì hãy dùng đến từ khóa là số tiền, đối với số tiền thì các bạn cũng dùng lệnh Ctrl F, nhập số tiền nhưng chọn Find All nhé, Excel sẽ lọc và sổ ra nhiều kết quả. Và dĩ nhiên, đến bước này thì các bạn phải chịu khó tìm từng kết quả nhưng vẫn đỡ hơn là lướt từng trang đúng không nè? ^^

FIle này có định dạng là FIle Excel giúp các bạn tìm kiếm nhanh hơn.

Leave a Comment