Thiết kế website GOV.UK giành giải “thiết kế năm”

Trang web GOV.UK của chính phủ Anh giành giải “thiết kế của năm”

Thiết kế website ấn tượng trong năm

Nhằm tôn vinh những đóng góp về mặt xã hội đối với các ngành nghề, thì hàng năm sẽ có giải “Thiết kế năm” đối với Kiến trúc, kỹ thuật số, thời trang, nội thất, đồ họa, giao thông và sản phẩm trên khắp thế giới. và năm nay kỹ thuật số là trang GOV.UK của chính phủ Anh, với những thiết kế website khá đơn giản và là một website free nên góp phần rất nhiều cung cấp thông tin hữu ích, web free này còn làm giảm chi phí dự tính lên tới 50 triệu bảng mỗi năm cho nhà nước.  do thiết kế web miễn phí nên cũng làm cho việc duy trì trang web cũng giảm phí ít nhiều

Leave a Comment