Thiết kế website bằng html căn bản

Thiết kế website bằng html có thể nói là là căn bẳn nhất của một website free, nói chung khi bạn xem một trang web được thiết kế ấn tượng hay không ấn tượng thì đều xuất ra html, thiết kế đóng gói hay không đóng gói cũng xuất ra html, thiết kế mã nguồn asp hay php thì cũng xuất ra html mà thôi,web miễn phí hay trả phí cũng thế,  khi bạn xem một trang web thì nó đều dưới dạng html, vì vậy việc biết html là một điều bắt buộc đối với những người muốn thiết kế web miễn phí, hay những người lập trình viên chuyên nghiệp, vì vậy với việc web free đang cố gắng giới thiệu để mọi người hiểu và có một sản phẩm website bằng html qua video dưới đây

Video thiết kế website bằng html


 

Leave a Comment