50 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 3 có lời giải chi tiết năm học 2021-2022

Chào các phụ huynh, học kỳ 1 sắp tới, hành trang các con đã học được những gì, các bạn chỉ cần tải bộ đề thi này về các con giải học xong thì các con sẽ nắm vững kiến thức năm nay mà con đã học. Nội dung đề thi năm này sẽ là

ĐỀ 01

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1.   Chữ số 5 trong số 451 có giá trị là:

A. 5B. 50C. 500 
Câu 2.Giá trị của biểu thức:  49 : 7 + 45 là: 
A. 54B. 53C. 52 
Câu 3.Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm:  4m7cm =  …… cm. 
A. 407B. 470C. 47 
Câu 4.Hình ABCD có số góc vuông là: 
A.3     
B.2     
C.4     
Câu 5.126 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 368B. 369C. 378 
Câu 6.  Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……? 
A. 42B. 24C. 13 
II: Phần tự luận (6 điểm)    
Câu 7. Đặt tính rồi tính:    
a) 125 + 238b) 424 – 81c) 106 x 8d) 486 : 6
…………….……………..…………….……………
…………….……………..…………….……………
…………….……………..…………….……………
…………….……………..…………….……………
…………….……………..…………….……………
   1  
Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được số trang đó. 
4 

Hỏi:      – Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

  • Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

Mời các phụ huynh có thể tham khảo thêm từ online:

50-de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-3

Nếu các cha mẹ phụ huynh có thể tải về in ra cho các con làm bộ đề thi này.

Hiện tại chúng tôi đang không có ngân sách để lưu trữ dữ liệu, chính vì vậy chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng review google maps, hy vọng các bạn ủng hộ và không phiền khi gặp quảng cáo các bạn nhé.

Leave a Comment