Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh tỉnh Lâm Đồng năm học 2021-2022

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh tỉnh Lâm Đồng năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Môn thi Toán – không chuyên. Khóa thi ngày 9, 10, 11/6/2021

De-thi-mon-toan-tuyen-sinh-lop10-THPT-chuyen-lam-dong

Leave a Comment