Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm 2020-2021 có đáp án

Với các con đầu năm nào cũng vậy, các con sẽ được cô giao cho kiểm tra đầu năm để đánh giá năng lực cũng như khả năng tư duy của các con, nếu các con làm tốt cô giáo sẽ có cách nằm vững chất lượng học sinh mình giảng dạy.

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm 2020-2021 có đáp án.

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

Năm học 2020 – 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho dãy số 613; 614; 615; 616; ….; 618; 619. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 620B. 612C. 617D. 616

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 682; 468; 593; 891 là số:

A. 682B. 468C. 891D. 593

Câu 3: Kết quả của phép tính 120km + 235km bằng:

A. 300kmB. 355kmC. 315kmD. 320km

Câu 4: Một ngày có mấy giờ?

A. 10 giờB. 12 giờC. 24 giờD. 16 giờ

Câu 5: Kết quả của phép tính 24 : 3 bằng:

A. 5B. 6C. 7D. 8

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

123 + 325954 – 22392 – 4726 + 39

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X – 345 = 252b, X + 112 = 956

Mời các bạn xem bản PDF đầy đủ

bo-de-khao-sat-chat-luong-dau-nam-mon-toan-lop-3-nam-2020-2021

Mời các bạn tải file bên dưới để in ra cho các con làm tại nhà:

Mời các bạn tải bản PDF về để in giúp các con thi tốt hơn, nếu có thể hãy giúp dịch vụ đánh giá địa điểm của chúng tôi tốt hơn bằng cách cho ý kiến cũng như làm cộng tác viên cung cấp tài liệu cho các con lớp 1 học tốt hơn.

Leave a Comment