Mẫu đơn xin học cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Covid

Tại văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Mời các bạn xem chi tiết công văn đưới đây.

Cong-van-3508-bo-giao-duc-dao-tao

Để được đi học tại nơi cư trú mời các bạn xem văn bản hướng dẫn sau đây của trường Nguyễn Tri Phương, các bạn có thể áp dụng đối với các trường khác.:

huong-dan-hoc-nho-tai-noi-cu-chu

Và dưới đây là mẫu đơn xin học nhờ tại nơi cư trú theo công văn số Tại văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Mau_Don_xin_hoc

Leave a Comment