File mềm: Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí

LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong đó nhiều lãnh vực sản xuất mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân đang có nhu cầu cấp thiết về cập nhật và chuyển giao công nghệ, đáng kể nhất là cơ khí, vật liệu học và tự động hóa. Song song với quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ ngành cơ khí và trang bị cho kỹ sư mới ra trường khả năng sẵn sàng làm việc để đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trong nước là một công việc quan trọng và cần thiết.

Trước nhu cầu đó, nhóm tác giả, với kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc trong lãnh vực chuyên ngành và ngôn ngữ dịch thuật đã mạnh dạn biên soạn Giáo trình Anh văn Chuyên ngành Cơ khí cho sinh viên đại học và cao đẳng thuộc nhóm ngành cơ khí để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Cuốn sách cũng nhằm muốn chia sẻ, trao đổi kiến thức và ngôn ngữ với đông đảo bạn đọc có nhu cầu học thêm tiếng Anh về cơ khí. Giáo trình bao gồm 13 bài với các phần từ vựng, bài đọc, luyện tập cấu trúc câu và ngữ pháp được biên soạn theo hình thức vừa là bài giảng cho giảng viên, vừa là phần tự học cho sinh viên. Các cấu trúc và văn phạm được luyện tập là những cấu trúc rất cơ bản và thường gặp trong lãnh vực kỹ thuật mà người kỹ sư ra trường cần trang bị. Dù giáo trình đã được biên soạn công phu, cập nhật, nhưng vẫn không khỏi những sai sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến bổ sung, đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện và bổ ích cho các bạn đọc. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
PGS.TS Lê Chí Cương
Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
[email protected] hoặc [email protected]

File mềm: Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí

Trước nhu cầu đó, nhóm tác giả, với kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc trong lãnh vực chuyên ngành và ngôn ngữ dịch thuật đã mạnh dạn biên soạn Giáo trình Anh văn Chuyên ngành Cơ khí cho sinh viên đại học và cao đẳng thuộc nhóm ngành cơ khí để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Cuốn sách cũng nhằm muốn chia sẻ, trao đổi kiến thức và ngôn ngữ với đông đảo bạn đọc có nhu cầu học thêm tiếng Anh về cơ khí.

Giáo trình bao gồm 13 bài với các phần từ vựng, bài đọc, luyện tập cấu trúc câu và ngữ pháp được biên soạn theo hình thức vừa là bài giảng cho giảng viên, vừa là phần tự học cho sinh viên. Các cấu trúc và văn phạm được luyện tập là những cấu trúc rất cơ bản và thường gặp trong lãnh vực kỹ thuật mà người kỹ sư ra trường cần trang bị.

MỤC LỤC

Unit 1: Engineering – What’s it all about?
Unit 2: Engineering Materials
Unit 3: Mechanisms
Unit 4: Forces in Engineering
Unit 5: Washing Machine
Unit 6: Robotics
Unit 7: Lasers
Unit 8: Corrosion
Unit 9: Plastic Injection Moulding
Unit 10: Welding Technology
Unit 11: Computer Integrated Manufacturing
Unit 12: Special Machining Technologies
Unit 13: Applying for a Job
Tài liệu tham khảo

Mời các bạn có thể đọc online tại đây:

anh-van-chuyen-nganh-co-khi

Leave a Comment