Các trang web chụp anh website miễn phí

Tiện ích chụp anh website cũng không phải là to tát gì, nhưng mình thấy nó cũng hay và cũng thử thì cũng nên để mọi người biết bởi nó là tiện ích miễn phí mà tại sao kh, không thử cơ chứ đúng không nào. Nói chung khi tôi thử với trang freewebs.vn thấy tốc độ nó cũng load nhanh, với chức  năng web miễn phí thì như thế cũng ổn.

Hình mà Tôi thử nghiệm với trang http://site2pic.com/

Cùng với nó rất nhiều trang theo danh sách dưới đây.

2. http://ctrlq.org/screenshots/

3. http://capturefullpage.com/

Chúc các bạn vui vẻ với tiện ích này.

Leave a Comment