Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 2, lớp 2 môn Tiếng Việt của trường tiểu học Lĩnh Nam

I: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:

 Chiếc lò sưởi

          Về mùa đông, Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh. Cơ quan đã tìm cho Bác một chiếc lò sưởi điện. Một lần, vào lúc nửa đêm gió lạnh, Bác thức giấc dậy nghe thấy tiếng người gác ho phía dưới. Bác cầm chiếc lò sưởi điện xuống và tự tay nối dây điện từ trên gác hai xuống cho đồng chí bảo vệ. Bác nói: “ Bác nằm trên nhà đã có chăn đắp ấm rồi.”

Theo Những kỉ niệm cảm động về Bác Hồ

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0.5 điểm): Nhà Bác ở là ngôi nhà như thế nào?

A.  ngôi nhà sàn

B. ngôi nhà cao tầng

C. ngôi nhà làm bằng đất

Câu 2 (0.5 điểm): Vì sao cơ quan lại mua cho Bác một chiếc lò sưởi điện?

A. vì Bác bị ốm

B. vì Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh, mọi người lo Bác bị ốm

C. vì chiếc lò sưởi của Bác đã hỏng                                    

Câu 3 (0.5 điểm): Khi thức dậy thấy đồng chí bảo vệ ho, Bác đã làm gì?

A. mang thuốc cho đồng chí bảo vệ uống

B. mang chăn xuống cho đồng chí bảo vệ mượn

C. cầm chiếc lò sưởi điện, tự tay nối dây điện cho đồng chí bảo vệ dùn

Câu 4 (0.5 điểm): Vì sao Bác lại nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ?   

A. vì đồng chí bảo vệ muốn mượn chiếc lò sưởi của Bác

B. vì Bác đã có lò sưởi rồi

C. vì Bác thương đồng chí bảo vệ đang bị ho do trời lạnh

Câu 5 (1 điểm):Qua câu chuyện trên, em thấy Bác là người như thế nào?

                
                
                
                
                
                
                
                

Câu 6 (0,5 điểm): Bộ phận in đậm trong câu văn sau trả lời cho câu hỏi nào?

          Về mùa đông, Bác ở gác hai trên nhà sàn nên gió lạnh.

           A. Vì sao ?                          B. Ở đâu ?                    C. Khi nào ?

Câu 7 (0,5 điểm):Cặp từ trái nghĩa là:   

  A. hiền hậu – độc ác                                           

  B. thông minh – tài giỏi                                       

  C. chăm chỉ – cần cùCâu 8 (1 điểm):Tìm 1 từ ca ngợi Bác Hồ rồi đặt câu với từ đó.

de-thi-tieng-viet-hoc-ky-2-truong-linh-nam

Leave a Comment