Bộ đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán có đáp án

Vừa kết thúc hè các bạn chúng ta bước vào năm học mới, đầu năm các cô giáo sẽ có đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán, vì vậy để giúp các con nắm vững kiến thức chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi khảo săt năm 2021 vừa qua để các bạn thảm khảo giúp con ôn lại kiến thức tốt hơn.

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

Năm học 2020 – 2021


Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị là số:

A. 67B. 76C. 60D. 70

Câu 2: Số 42 được đọc là:

A. Bốn và haiB. Bốn chục và hai đơn vị
C. Bốn mươi haiD. Bốn mươi chục hai đơn vị

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 + 20 bằng:

A. 26B. 56C. 46D. 36

Câu 4: Kết quả của phép tính 3cm + 7cm bằng:

A. 9cmB. 6cmC. 10cmD. 10

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 93, 74, 17, 84 là số:

A. 93B. 74C. 17D. 84

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

48 + 1022 + 3498 – 1750 – 20

Bài 2 (2 điểm): Bạn Hà có 10 cái kẹo. Mẹ cho thêm Hà 15 cái kẹo. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu cái kẹo?

Mời các bạn xem toàn thể file giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn.

bo-de-khao-sat-chat-luong-dau-nam-mon-toan-lop-2-nam-2020-2021

Mời các bạn tải file dưới đây hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment