Bộ đề thi kiểm tra học kỳ 1 tiếng Việt lớp 1 giúp các con luyện thi tốt

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

ĐỀ SỐ 1

Trường:………………………………..

Họ và tên:………………….…………..

Lớp:……………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 1

Môn Tiếng Việt (đọc)

Thời gian: 40 phút

I.Đọc trơn thành tiếng( 6 điểm):

1. Đọc vần:

êu, ay, ưng, iêm, om, iên, ương, inh, in, ang, ưi, anh, ăn, ao

2. Đọc từ:

tia nắng, bay lượn, con chim, mùa đông, khen ngợi, mái trường, nhuộm vải, quà tết, vui mừng, nải chuối, ghế đệm, dạy bảo, đồi núi

3. Đọc câu:

– Con suối sau nhà rì rầm chảy.

– Trên biển, từng đàn hải âu bay lượn.

II. Đọc hiểu( 4 điểm):Câu 1( M1)( 1 điểm): Gạch chân chữ có kết thúc là :

de-kiem-tra-tieng-viet-lop-1-hoc-ky-1

Leave a Comment