Bộ 16 đề thi học kỳ 1 tiếng việt lớp 1 năm 2021

bộ đề thi học kỳ 1 lớp 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1

Thời gian làm bài 60 phút

I. KIỂM TRA ĐỌC

  1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh.

  2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi.

  3. Đọc thành tiếng các từ ngữ: ngày hội, tuổi thơ, nghỉ ngơi, cua bể, nhà ngói, tươi cười.

  4. Đọc thành tiếng các câu sau:

– Cây bưởi  sai trĩu  quả .

– Gió  lùa  qua khe cửa.

Mời các bạn tải bản PDF về để in giúp các con thi tốt hơn, nếu có thể hãy giúp dịch vụ đánh giá địa điểm của chúng tôi tốt hơn bằng cách cho ý kiến cũng như làm cộng tác viên cung cấp tài liệu cho các con lớp 1 học tốt hơn.

Download

Leave a Comment