Tên miền hết hạn trong bao lâu thì đăng ký được

Rất nhiều người muốn thiết kế website bán hàng hoặc thiết kế website miễn phí, nhưng lại thích những tên miền đã có chủ sở hữu, tuy vậy có những tên miền  thì chủ sở hữu vì một lý do nào đó, quên hay không dùng nữa đã bị hết hạn, nhưng không biết làm thế nào để khi mà tên miền hết hạn vừa xong thì mình có thể mua được tên miền đó.

Tên miền hết hạn trong bao lâu thì đăng ký được.

tên miền hết hạn

Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn tên vòng đời tên miền để các bạn nào hay làm dịch vụ seo tốt nhất thì căn để mua và làm site vệ tinh, còn bác nào muốn mua tên miền cũng cần biết để mua tên miền.

* TÊN MIỀN QUỐC TẾ:
tên miền quốc tế
Tính từ ngày sau khi hết hạn (domain expired), tên miền sẽ trải qua 3 giai đoạn mang tính gia hạn kéo dài 75 ngày:
  • Giai đoạn 1: Pending Renew, chủ thể tên miền có 45 ngày gia hạn tên miền, chỉ nộp phí gia hạn bình thường, không phải nộp thêm khoản phí nào khác.
  • Giai đoạn 2: Pending Restore, chủ thể tên miền có thêm 30 ngày gia hạn tên miền, gồm phí gia hạn và một khoản phí tạm gọi là phí khôi phục, khoản phí này thường gấp 10 lần phí gia hạn bình thường.
  • Giai đoạn 3: Pending Delete là 05 ngày chờ xóa.
Sau khi hết 5 ngày chờ xóa, tên miền sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của ICANN (tổ chức quản lý tên miền quốc tế), tên miền trở về trạng thái vô chủ và đăng ký tự do.
* TÊN MIỀN VIỆT NAM:
gia han ten mien
  • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miề phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
  • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đén ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Leave a Comment