File mềm: Sách cha giàu cha nghèo, cuộc sống sẽ thay đổi nếu bạn hiểu.

Bạn sẽ làm gì khi được cả hai người cha truyền dạy cho mình về chủ đề tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là bố ruột, còn người kia là bố người bạn thân nhất. Một người có nền học vấn rất cao trong khi người kia chỉ học tới trung học, nhưng cả hai đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác.

Một  trong những  nguyên     nhân khiến người  giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới  trung lưu   thì    thường mắc  nợ  hính là vì   chủ đề tiền   bạc   thường được dạy ở nhà   chứ  không  phải  ở trường.     

Hầu  hết    chúng       ta      học   cách xử    lý     tiền   bạc   từ         cha   mẹ    mình,        và     thường      thì người   nghèo         không dạy con   về     tiền   bạc   mà    chỉ    nói   đơn   giản         là:     “Hãy đến trường và     học   cho   chăm chỉ.” Và    rồi         đứa   trẻ    có     thể    sẽ     tốt    nghiệp      với   một  số điểm xuất  sắc    nhưng       với   một  đầu   óc     nghèo       nàn         về     cách quản lý      tiền   bạc,  vì trường   học   không         dạy   về     chuyện      tiền   nong mà    chỉ    tập    trung vào         việc  giáo dục    sách  vở     và     những       kỹ     năng         nghề nghiệp      mà    không       nói   gì     về     kỹ         năng tài chính.  

                 Đó    chính là      lý     do     tại     sao   những         nhân viên  ngân hàng, bác   sĩ,     kế     toán  thông minh         dù     đạt    được nhiều điểm số     xuất  sắc    ở       trường         nhưng       lại     gặp   nhiều rắc rối       tài     chính suốt  đời.         Và    những       món  nợ     quốc gia    chóng       mặt         thường      bắt nguồn  từ     những       vị     lãnh  đạo   có         học   vấn   cao,  nhưng       chỉ    được huấn luyện rất    ít hoặc không       có     chút  kỹ     năng nào   về     vấn   đề     tài         chính.      

                          Một  quốc gia    có     thể    tồn   tại     như  thế         nào   nếu   việc  dạy   trẻ    con   quản lý     tiền bạc     vẫn         là      trách nhiệm       của   phụ   huynh,      mà    hầu   hết         họ     không       có     nhiều kiến thức   về     vấn   đề         này?

                 Chúng       ta      phải  làm   gì     để     thay  đổi   số         phận tiền   bạc   lận    đận   của   mình?       Nhà giàu   đã         làm   giàu  như  thế    nào   từ     hai    bàn   tay    trắng?         Có    lẻ      bạn   sẽ     tìm   thấy  cho   mình những       lời    giải        đáp   về     các   vấn   đề     đó     trong cuốn sách  này.  Tuy        nhiên,       do     khác biệt   về     văn   hoá,  tập    quán và        chính thể,   có thể        một  số     phần nào   đó     của        cuốn sách  sẽ     khiến bạn   thấy  lạ      lẫm,  thậm chí chưa        đồng tình…       dù     rằng  đây   là      một

Mời các bạn đọc OnLine

Sach-cha-giau-cha-ngheo-fileme.com_

Leave a Comment