Quy trình làm việc như thế nào

Để các bạn biết trình thực hiện xây dựng trang web của chúng tôi trước tiên bạn phải đọc quy định giữa các bên.

Chúsng tôi thực hiện các quy trình sau:

Sau khi nhận được email từ form liên hệ hoặc SMS yahoo.

  • Tư vấn, lấy thông tin của quý khách.
  • Tiếp nhận tên miền của khách hàng, nếu chưa có hoặc chúng tôi hỗ trợ mua hộ tên miền.
  • Tiếp nhận thanh toán của khách hàng đăng ký mua host tại công ty.
  • Thực hiện thiết kế theo mẫu mà khách  hàng đã gửi theo mẫu.
  • Trong quá trình thực hiện khách hàng được xem tại tên miền của khách hàng.
  • Sau khi thiết kế xong thì bàn giao lại cho khách hàng.

 Hãy đăng ký nhanh để sở hữu website ngay hôm nay.

Leave a Comment