Hỗ trợ khi cố sự cố.

  • Phương thức hỗ trợ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ qua yahoo Online trên trang web, còn đối vơi ngày nghỉ các bạn có thể gọi theo số hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Thời gian hỗ trơ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/24 h cùng với đó là nếu bạn còn thuê host bên chúng tôi chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn.

Trong thời gian website đang đặt trên host của chúng tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiêm với dữ liệu của các bạn, cùng với nó là cung cách phục vụ của toàn thể nhân viên công ty AdZone các bạn cũng có thể gọi trực tiếp đến số hotline:093604202 để phản ảnh, công ty chúng tôi trong quá trình phục vụ khách hàng, không tránh khỏi những sai sót, để phục vụ tốt hơn hãy phản anh những gì mà bạn cảm thấy không hài lòng, chúng tôi sẽ phục vụ tốt hơn.

 

Leave a Comment